טיפול הפרעות התנהגות אצל ילדים ונוער ODD והפרעת התנהגות מתמרדת CD

הפרעות התנהגות אצל ילדים ומתבגרים

מהי הפרעת התנהגות?
הפרעות התנהגות אצל ילדים מאפיינים זיהוי טיפול והתמודדות  (conduct disorders),  (oppositional defiant disorder)
על טיפול בהפרעת התנהגות לילדים ODD CD בדברים הבאים:
בבואי להגדיר את נושא ההפרעות בהתנהגות (הפרעת התנהגות מתמרדת או הפרעת התנהגות מתנגדת). 
עלי לציין כי זוהי אחת מהאבחנות הקשות יותר לאבחון ולהגדרה.

נושא ההפרעות בהתנהגות נחקר רבות.

עוד בשנת 1967 תוארה אבחנה זו לראשונה אצל ילדים.

ישנם שתי תת קבוצות עיקריות המוגדרות באבחון ההפרעה:

הפרעת התנהגות ילדים הראשונה – הפרעת התנהגות בעלת מאפיינים של התנהגות והתבודדות חברתית, הסתגרות.

בהפרעת התנהגות ילדים השנייה- הפרעת התנהגות בעלת מאפיינים ורקע של קושי בחברתיות, בעיות חברתיות.

כאשר קושי נוסף הנו הפרעות התנהגות לתא המשפחתי, קשיים התנהגותיים בתוך המשפחה.

הפרעות התנהגות אצל ילדים ונוער מוכרים לעולם הפסיכולוגיה מכונים גם בשמם המקצועי odd או cd, 

ישנם מספר סימפטומים התנהגותיים המאפיינים הפרעות בהתנהגות אצל ילדים ונוער.

קליניקה טיפול בהפרעות התנהגות קצר מועד ללא טיפול תרופתי 039524994

הפרעות התנהגות ילדים ונוער

הפרעות התנהגות קשות הנם: שקרים, הצתות, ונדליזם,התעללות באנשים או בבעלי חיים,גנבות, בריחות ומרדנות.
בריחות ילדים בעלי הפרעת התנהגות מהבית או מבית הספר, במידה ולבריחה מבית הספר לא חברו ילדים נוספים אזי ההפרעה קשה יותר.
בנוסף בהתעללות לבעלי חיים מצד ילדים יש לשים על כך דגש כיון שזאת מנורה אדומה ויש לבחון לעומק האם מדובר באקט השלכתי או באלמנטים רגשיים מובנים או קיימים אצל הילד.
מרדנות מהווה רק אחד הביטויים של הפרעת ההתנהגות המהווה את הקושי העיקרי של הסביבה עם הילד.
בהפרעת התנהגות מתמרדת בדרך כלל דיווחים רבים יגיעו מהמסגרות השונות בהם הילד נמצא וגם ישנה מרדנות בהורים.
(O.D.D) - מאפייני הפרעה מרדנית מתנגדת:
לצורך אבחנת ההפרעה התנהגות מרדנית צריכים להתקיים ארבעה קריטריונים:

מאבד את סבלנותו מהיר וכועס במהירות.

לעתים קרובות מתווכח עם מבוגרים.

לעתים קרובות מסרב או מתנגד לדרישות וחוקים.

מטריד אנשים מבוגרים.

נוטה להאשים אחרים.

סף גירוי ותסכול נמוכים.

כעוס ומלא התנגדות.

נקמני ונוטר טינה. ההפרעה מתחילה עד גיל שש ויש לה קשר ישיר להפרעת התנהגות.

לתשומת לבכם, במכלול המאפיינים של הפרעות התנהגות אצל ילדים ונוער,

יש לקחת בחשבון כי ההיבט הנפשי רגשי אצל ילד עם הפרעת התנהגות הוא היבט משמעותי

טיפול בהפרעות התנהגות יכלול לרוב מיקוד בשינוי דפוסי חשיבה פתולוגים לאותו הילד או הנער עם הפרעות התנהגות.

שינוי סכמות חשיבה יוביל גם לשינוי בדפוסי ההתנהגות אצל הילד ולהטבה במצבו הרגשי והנפשי.

טיפול התנהגותי קוגניטיבי הוא פתרון נפלא לשינוי דפוסי חשיבה והתנהגות.

הפרעת התנהגות אשר איננה מטופלת עלולה להוביל את המתבגר להתנהגויות מסוכנות, עברייניות ואף להתמכרויות בעתיד.

כמו כן היבטים של אלימות פיזית ומלולית עלולות להיות חלק משמעותי מבגרות זאת.


הפרעת התנהגות CD CONDUCT DISORDER
טיפול בהפרעות התנהגות או קשיים התנהגותיים אצל ילדים ונוער הוא טיפול ממוקד מטרה וחייב להיעשות בקפידה.

דהיינו על מנת לסייע לילד ולמשפחתו חייב המטפל לבנות תכנית טיפולית מול המשפחה מול הילד עם קשיים התנהגותיים ומול בית הספר,

בית הספר המתמודד עם ילד בעל קשיים התנהגותיים הוא שותף מלא לטיפול ולהצלחתו ואי אפשר ללא שיתוף פעולה בבית הספר.

ההורים והדרכת ההורים הם הנדבך הנוסף בהתמודדות מול הקושי של הילד ולכן הדרכת הורים בטיפול בבעיות התנהגות היא קריטית וחשובה.

לעתים יש לשלב גם נושא של הגברת סמכות הן אצל ההורים והן במסגרת החינוכית על מנת לסייע בתהליך עצמו.

כמו כן על מנת לסייע לילד להתגבר על הפרעות ההתנהגות על הטיפול לכלול היבט רגשי,

שינוי דפוסי חשיבה פתולוגיים של הילד על מנת להקל עליו ברמה הרגשית ולעזור לו לשנות דפוסי חשיבה והתנהלות.

לתשומת לבכם - ללא שילוב כל הגורמים הטיפול בהפרעת התנהגות אצל ילד ונוער לא יצליח!!

הפרעות התנהגות טיפול בילדים ונוער conduct disordersבבואי להתייחס לדרך הטיפול, עלי לציין כי זוהי אחת ההפרעות הקשות לטיפול והפרוגנוזה להצלחה טיפולית בהן הנה נמוכה.

וזאת מכיוון שברוב המקרים הפרעה זו הנה מפריעה יותר לסביבתו של הילד או הנער המתבגר-

(הן המשפחתית והן הסביבה המורחבת) ופחות לילד או לנער הלוקים בה. עובדה זאת, לכשלעצמה, פוגמת במוטיבציה של הילד לעשות שינוי.

לידיעתכם, אחת מאבני הבוחן המשמעותיות ביותר להצלחתו של טיפול הנה רמת המוטיבציה של המטופל ולכן בהלימה ישירה לאמירתי זאת, 

אנו עדים לכך כי הדבר נמצא ביחס ישיר לדבריי הקודמים.

כמו כן, מכיוון שאנו מדברים על הפרעת התנהגות, שיטת הטיפול המומלצת ביותר, בעיני, הנו טיפול בעל אוריינטציה התנהגותית.

בחלק מן המקרים ישנה הטבה בסימפטומים או בביטוי ההתנהגות על ידי דרך של טיפול התנהגותי המבוסס על עיקרון של חיזוקים וסנקציות.

אולם, מכיוון שמעבר לביטויים ההתנהגותיים ישנם אפיונים אישיותיים פתולוגים, אזי, ללא טיפול מעמיק המצריך שיתוף פעולה ומוטיבציה של המטופל, 

לא יהיה שינוי אינטגרלי מעמיק והמטופל יחזור על דפוסים התנהגותיים "בעייתיים" שוב.

שיטת טיפול נוספת הנה ניתוקו של הילד או הנער המתבגר מסביבתו הטבעית והעברתו לטיפול מוסדי -  חוץ ביתי.

פתרון זה הנו פתרון אשר לעתים מצטייר כפתרון קיצוני ויוצא דופן,
אולם מבטא פתרון אופטימלי כחלק מתפיסת המציאות והנסיבתיות המאפיינת את ההפרעה הזאת.

בברכה,                                         

ברק סבר M.S.W

טיפול ממוקד בילדים ונוער והפרעות התנהגות

מטפל מומחה לטיפול התנהגותי – קוגניטיבי.
קליניקה 039524994

 

 תנאי שימוש כל הזכויות שמורות לברק סבר© מדינת ישראל Terms of use The State of Israel. All Rights Reserved 1996- 2009, © Copyright