טיפול הפרעות התנהגות אצל ילדים ונוער ODD והפרעת התנהגות מתמרדת CD

הפרעות התנהגות אצל ילדים ומתבגרים

מהי הפרעת התנהגות?

בבואי להגדיר את נושא ההפרעות בהתנהגות ובהתנגדות, עלי לציין כי זוהי אחת מהאבחנות הקשות יותר לאבחון ולהגדרה.

נושא ההפרעות בהתנהגות נחקר רבות.

עוד בשנת 1967 תוארה אבחנה זו לראשונה אצל ילדים.

ישנם שתי תת קבוצות עיקריות המוגדרות באבחון ההפרעה:

הפרעת התנהגות ילדים הראשונה – הפרעת התנהגות בעלת מאפיינים של התנהגות והתבודדות חברתית, הסתגרות.

בהפרעת התנהגות ילדים השנייה- הפרעת התנהגות בעלת מאפיינים ורקע של קושי בחברתיות, בעיות חברתיות.

כאשר קושי נוסף הינו הפרעות התנהגות לתא המשפחתי, קשיים התנהגותיים בתוך המשפחה.

ישנם מספר סימפטומים התנהגותיים המאפיינים הפרעות בהתנהגות אצל ילדים ונוער.

קליניקה טיפול בהפרעות התנהגות קצר מועד ללא טיפול תרופתי 039524994

הפרעות התנהגות ילדים ונוער

הפרעות התנהגות קשות הינם :, שקרים, הצתות, ונדליזם,התעללות באנשים או בבעלי חיים,גניבות, בריחות ומרדנות.

בריחות ילדים בעלי הפרעת התנהגות מהבית או מבית הספר, במידה ולבריחה מבית הספר לא חברו ילדים נוספים אזי ההפרעה קשה יותר.

בנוסף בהתעללות לבעלי חיים מצד ילדים יש לשים על כך דגש כיון שזאת מנורה אדומה ויש לבחון לעומק האם מדובר באקט השלכתי או באלמנטים רגשיים מובנים או קיימים אצל הילד.

מרדנות הינה אחד הביטויים של הפרעת ההתנהגות המהווה את הקושי העיקרי של הסביבה עם הילד.

בהפרעת התנהגות מתמרדת בדרך כלל דיווחים רבים יגיעו מהמסגרותהשונות בהם הילד נמצא וגם ישנה מרדנות בהורים.

(O.D.D) - מאפייני הפרעה מרדנית מתנגדת :

הפרעה מרדנית מתנגדת odd

לצורך אבחנת ההפרעה התנהגות מרדנית צריכים להתקיים ארבעה קריטריונים :

מאבד את סבלנותו מהיר חימה.

לעיתים קרובות מתווכח עם מבוגרים.

לעיתים קרובות מסרב או מתנגד לדרישות וחוקים.

מטריד אנשים מבוגרים.

נוטה להאשים אחרים.

סף גירוי ותסכול נמוכים.

כעוס ומלא התנגדות.

נקמני ונוטר טינה. ההפרעה מתחילה עד גיל שש ויש לה קשר ישיר להפרעת התנהגות (Conduct disorder

הפרעת התנהגות CD CONDUCT DISORDER

הפרעת התנהגות cd

הטיפול בהפרעת התנהגות :

בבואי להתייחס לדרך הטיפול, עלי לציין כי זוהי אחת ההפרעות הקשות לטיפול והפרוגנוזה להצלחה טיפולית בהן הינה נמוכה וזאת מכיוון שברוב המקרים הפרעה זו הינה מפריעה יותר לסביבתו של הילד או הנער המתבגר-

(הן המשפחתית והן הסביבה המורחבת) ופחות לילד או לנער הלוקים בה. עובדה זאת, לכשלעצמה, פוגמת במוטיבציה של הילד לעשות שינוי.

לידיעתכם, אחת מאבני הבוחן המשמעותיות ביותר להצלחתו של טיפול הינה רמת המוטיבציה של המטופל ולכן בהלימה ישירה לאמירתי זאת, אנו עדים לכך כי הדבר נמצא ביחס ישיר לדבריי הקודמים.

כמו כן, מכיוון שאנו מדברים על הפרעת התנהגות, שיטת הטיפול המומלצת ביותר, בעיני, הינו טיפול בעל אוריינטציה התנהגותית.

בחלק מן המקרים ישנה הטבה בסימפטומים או בביטוי ההתנהגות על ידי דרך של טיפול התנהגותי המבוסס על עיקרון של חיזוקים וסנקציות.

אולם, מכיוון שמעבר לביטויים ההתנהגותיים ישנם אפיונים אישיותיים פתולוגים, אזי, ללא טיפול מעמיק המצריך שיתוף פעולה ומוטיבציה של המטופל, לא יהיה שינוי אינטגרלי מעמיק והמטופל יחזור על דפוסים התנהגותיים "בעייתיים" שוב.

שיטת טיפול נוספת הינה ניתוקו של הילד או הנער המתבגר מסביבתו הטבעית והעברתו לטיפול מוסדי - חוץ ביתי.

פיתרון זה הינו פיתרון אשר לעיתים מצטייר כפיתרון קיצוני ויוצא דופן,

אולם מבטא פיתרון אופטימאלי כחלק מכורך המציאות והנסיבתיות המאפיינת את ההפרעה הזאת.

בברכה,

ברק סבר

פסיכותרפיסט, התנהגותי – קוגניטיבי.

קליניקה 03-9524994

מקורות:

ויצמן, א' (1998). הפרעות בהתנהגות. בתוך ש' טיאנו (עורך), פסיכיאטריה של הילד (עמ' 313-318). תל-אביב: דיונון. (1099036)

גרוסמן, ד. (1986). ילדים בעייתיים בכתות רגילות. ת"א: צ'ריקובר.

גרינספן ס., ווידר ש. (2004). ילדים עם צרכים מיוחדים-מדריך לעידוד צמיחה אינטלקטואלית ורגשית. עיתם

הד החינוך (עורך) (2004). חשופים בכתה, אלימות נגד מורים. הד החינוך,פברואר, גליון 6.

טיאנו שמואל (1998). פסיכיאטריה של המתבגר. דיונון, ת"א.

יריב אליעזר (1996). שיחת משמעת: מודל לדו-שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה. רכס

משמעת בכתה – היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. (1996). פרסומי מכון ברנקו-וייס, ירושלים אדל, א.

עומר חיים (2002). המאבק באלימות ילדים-התנגדות לא אלימה. מודן

משרד החינוך והתרבות ומכון מופ"ת (עורך). (1995). שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים

Hartman, C.A. (1999). Syndrome dimensions of the child behavior checklist and the teacher report from: A critical empirical evaluation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 70 (7), 1095-1116. (001098084)

Kazdin, A.E., & Wassell, G. (2000). Therapeutic changes in children, parents

, and families resulting from treatment of children with conduct disorder problems. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39 (4), 414-420. (001136971)

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות לברק סבר© מדינת ישראל Terms of use The State of Israel. All Rights Reserved 1996- 2009, © Copyright